Nevelési tanácsadás

 

A nevelési tanácsadás során segítséget nyújtunk a szülőknek, gyermekeknek és a gyermekekkel foglalkozó pedagógusoknak, hogy az adott gyermek képességei a lehető legjobb irányba fejlődhessenek. Ennek érdekében:

 • a tanulási és beilleszkedési nehézségek megelőzése céljából az óvodás korosztályban szűrővizsgálatokat végzünk
 • pszichológiai, gyógypedagógiai, pedagógiai tanácsadást nyújtunk a gyermek családi-, óvodai-, iskolai neveléséhez és oktatásához
 • gyógypedagógiai és fejlesztőpedagógiai terápiás ellátást biztosítunk a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján
 • pszichológiai terápiás ellátást biztosítunk
 • pszichés állapot feltárását célzó vizsgálatot végzünk és véleményt készítünk

 

Gyógypedagógiai, fejlesztőpedagógiai ellátás

A gyógypedagógiai, fejlesztőpedagógiai ellátást a gyermek, tanuló nevelési-oktatási intézményében, vagy a szakszolgálatunk épületében ambulánsan biztosítjuk.

Milyen gyógypedagógiai, fejlesztőpedagógiai terápiákat kínálunk?

 • Kulcsár-féle komplex mozgásterápia
 • Alapozó fejlesztés
 • Beszédészlelés, beszédmegértés (Gósy-féle terápia)
 • Részképességek fejlesztése óvódás korban, komplex fejlesztés az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi szint eléréséhez (5 éves kortól)
 • Tanulási nehézségek terápiája (olvasás, írás, matematika)
 • Hatékony tanulástechnika kialakítása

 

Pszichológiai ellátás

A szülők, családok számára adódhat olyan élethelyzet, amikor a meglévő eszközök már nem nyújtanak elegendő segítséget a gyermekeikkel kapcsolatos nehézségek kezelésében. A pszichológiai ellátás a gyemek érzelmi és viselkedésbeli tüneteinek enyhítésében, a lelki egészség megőrzésében és a szociális készségek fejlesztésében nyújt segítséget.

Kik és hogyan vehetnek részt az ellátásban?

A pszichológiai ellátást a járásban lakó és/vagy a járás iskoláiba járó gyermekek és fiatalok számára biztosítjuk. Kezdeményezheti a szülő, 16. életévét betöltött serdülő, valamint pedagógus, gyermek-, ifjúság- és családvédelmi, egészségügyi szolgáltatásban dolgozó szakember a szülő hozzájárulásával.

Milyen esetekben érdemes pszichológiai ellátást kérni?

A gyerekek egészséges lelki fejlődésének érdekében hasznos lehet felkeresni szakszolgálatunknál dolgozó pszichológusok egyikét, ha a gyermek életében, környezetében változás (válás, költözés, elhalálozás, kistestvér születése) következett be. A pszichológiai ellátás segítséget nyújt abban, hogy a gyermekek lelki eredetű problémái érthetővé és kezelhetővé váljanak.

Felkereshetik pszichológusainkat egyebek mellett nevelési kérdésekben, testvérkonfliktus, kortársakkal való kapcsolati problémák, magatartási gondok, alvási, evési, ürítési nehézségek esetén, lelki eredetű testi tünetek, iskolai teljesítménnyel összefüggő problémák jelentkezésekor is.

Hogyan kell elképzelni a pszichológiai foglalkozást?

A pszichológiai foglalkozás önkéntes alapú, előzetesen egyeztetett időpontban és a megbeszélt személyek jelenlétében történik. A probléma jellegétől függően egyéni és csoportos formában is zajlanak a foglalkozások.

Az egyéni ellátás során az első alkalommal a szülővel/szülőkkel (ill. 16 éves kor felett a serdülővel) találkozunk. Átbeszéljük a felmerülő nehézségeket és megállapodunk a foglalkozás kereteit (találkozások rendszeressége, módja) és céljait illetően. A további alkalmak során találkozunk a gyermekkel, életkorától függően kétszemélyes helyzetben vagy a szülő jelenlétében. A foglalkozások során időszakosan szülőkonzultációt biztosítunk. Az egyéni foglalkozások előnye, hogy célzott, személyre szóló segítséget tudunk nyújtani.

A csoportos foglalkozásokra megfelelő létszám esetén van lehetőség. A csoportok adott problématípus mentén szerveződnek és különböző célcsoportot szólítanak meg, például szorongáscsökkentő csoport óvodásoknak, önismereti csoport serdülőknek, esetmegbeszélő csoport pedagógusoknak. A csoportos ellátás előnye, hogy a csoporttagok egymást segítve is fejlődnek, szociális készségeik megerősödnek, társas támogatottságban részesülnek.

A pszichológus a foglalkozások során szerzett információkat bizalmasan kezeli, és a foglalkozások lezárását követően is vonatkozik rá a titoktartási kötelezettség.