Logopédiai ellátás

 

Logopédiai ellátás területén a hangképzés, a beszéd, a beszélt és írott nyelvi képesség zavaraihoz, továbbá tanulási zavarokhoz (diszlexia, diszortográfia, diszgráfia, diszkalkulia) kapcsolódóan prevenciós, állapotmegismerési és terápiás tevékenységet folytatunk.

 

A logopédiai ellátás keretében a tanév elején elvégezzük a harmadik és ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének szűrését.

A hároméveskori logopédiai szűrés a nyelvi fejlettségre (receptív és expresszív nyelv), az ötéveskori szűrés elsősorban a beszédartikulációra, illetve az írott nyelvi (írás és olvasás) készültségre irányul.

A szűrés eredménye és esetlegesen logopédiai vizsgálat alapján kerülnek be a gyermekek a logopédiai foglalkozásokra, melyeket a gyermek óvodájában, iskolájában, vagy ambulánsan, a szakszolgálat épületében biztosítunk.

A logopédiai ellátás egyéni, vagy kiscsoportos formában valósul meg.

 

A jogszabályban meghatározott logopédiai szűréseken kívül a következő esetekben érdemes logopédushoz fordulni.

Ha a gyermek:

 • beszédfejlődése késést mutat, vagy lassan fejlődik (2 éves korában szókincse nem éri el az 50 szót, nem alkot két szavas mondatokat)
 • a gyermek beszéde orrhangzós színezetű
 • beszédében szótöredékek, halandzsa szavak fordulnak elő, beszéde nyelvtanilag helytelen
 • beszéde nehezen érthető, sok hangot helytelenül ejt
 • beszédértése bizonytalan, nem szívesen hallgat mesét, nem tudja követni a történetet
 • hangszíne rekedt, fátyolos, erőltetett
 • beszéde akadozó, ritmustalan, vagy túl gyors, hadaró, nem szívesen szólal meg mások előtt
 • helytelenül nyel, nyeléskor nyelvét a fogsorához nyomja, esetleg kidugja, fogszabályozó szakorvos logopédiai terápiát javasol.

 

Logopédiai terápiáink:

 • Megkésett beszédfejlődés terápiája
 • Helyes artikuláció kialakítása (pöszeség terápiája)
 • Beszédészlelés, beszédmegértés terápia
 • Diszfónia terápia
 • Dadogás terápia
 • Orrhangzós beszéd terápiája
 • Nyelvlökéses nyelés terápiája