Járási szakértői tevékenység

 

A szakértői vizsgálat lehetőséget biztosít a gyermekek komplex pszichológiai és pedagógiai vizsgálatára, a szülőkonzultációra.

 

Mikor javasolt a gyermek szakértői vizsgálata?

 • a gyermek tanulási, iskolai teljesítménye romlik, magatartása, viselkedése megváltozik,
 • bizonyos tantárggyal, tantárgyakkal kapcsolatban tanulási nehézség lép fel
 • a gyermek bizonyos képességek terén korcsoportjához képest alulteljesít (mozgás, hallás, látás, beszéd stb. területén)
 • felmerül a korai fejlesztés szükségessége
 • korábbi szakértői vélemény felülvizsgálata esedékes

Hogyan lehet jelentkezni a szakértői vizsgálatra?

 • A vizsgálatra a 15/2013 EMMI rendelet 1. számú mellékletének kitöltésével lehet jelentkezni (dokumentumok menüből letölthető).
 • A szakértői vizsgálat a szülő kérelmére, illetve, ha az eljárást nem a szülő kezdeményezi, a szülő egyetértésével indítható meg. Ha a gyermek óvodai nevelésben, iskolai nevelésben, oktatásban részesül, az óvoda/ iskola köteles közreműködni a vizsgálat iránti kérelem elkészítésében.  
 • Járási szakértői vizsgálaton azok a Celldömölk járás területén lakó, vagy köznevelési intézménybe járó gyermekek vehetnek részt, akik 3-23 éves korúak (köznevelésben résztvevők). 
 • A járási szakértői bizottság a tizennyolc hónapnál fiatalabb gyermek esetében szakértői véleményét a gyermek külön vizsgálata nélkül a 15/2013. (II.26.) EMMI rendeletben (2a) meghatározott szakorvosok diagnosztikai véleménye és terápiás javaslata alapján is elkészítheti.
 • A 18 hónapnál idősebb gyermekek vizsgálatának esetében a megyei szakértői bizottság illetékes.

Mikor kerül sor a vizsgálatra?

A szakértői vizsgálat időpontját a kérelem beadása után, a bizottság határozza meg, és erről a szülőket értesíti.

A vizsgálat megkezdéséhez a szülői felügyeletet gyakorló mindkét szülő együttes jelenléte szükséges. Amennyiben csak az egyik szülő jelenik meg, úgy nyilatkoznia kell, hogy jogosult a távol lévő szülő képviseletére.

A szakértői vizsgálat kétszer egy-másfél órás részből áll, melyet egy délelőtt igyekszünk elvégezni. Természetesen ez a gyermek terhelhetőségének függvénye, ha szükséges egy másik alkalommal folytatjuk a vizsgálatot.

A szakértői vizsgálat menete:

 • Megelőzi a hozott dokumentumok (orvosi papírok, pedagógiai vélemények) áttekintése.

 • Beszélgetés a szülővel, vagy a gyermek gondviselőjével a gyermek fejlődéséről (anamnézis felvétel), valamint arról, hogy miben van szükségük segítségre a gyermek további fejlődéséhez.

 • Pszichológiai vizsgálat során teljes képességvizsgálatra kerül sor (IQ), mely során a pszichológus figyeli, hogy a gyermek aktuális teljesítményének hátterében milyen képességek, személyiségjegyek és a teljesítményt befolyásoló egyéb körülmények állnak fenn.

 • Gyógypedagógiai vizsgálaton a gyógypedagógus vizsgálja a gyermek képességeit, tudását (mozgás, rajz, játék megfigyelése különböző helyzetekben, beszéd, általános tájékozottság, az eredményes tanuláshoz szükséges iskolai képességek iskolai teljesítmények: írás, olvasás, számolás, szociális érettség). Szükség esetén logopédiai kiegészítő vizsgálatra is sor kerül. Iskolások esetében erre a vizsgálatra jó, ha – a probléma jellegétől függően – a matematika, magyar nyelv füzetet, valamint a gyermek ellenőrző, vagy tájékoztató füzetét is magával hozza a szülő.

 • A vizsgálat lezárásaként konzultációra kerül sor, melyen megismeri a szülő a vizsgálati eredményeket, megállapításokat, a diagnózist, a fejlesztési javaslatokat, a szakvélemény tartalmát, valamint amennyiben szükséges, javaslatot a további kiegészítő vizsgálatok elvégzésére.

A vizsgálat kimenetelének lehetőségei, amennyiben eltérés tapasztalható a gyermek fejlődésében, viselkedésében

 • Beilleszkedési, tanulási magatartási nehézséggel (BTM) küzdő gyermek, tanuló különleges bánásmódot igényel, mert az életkorához viszonyítottan alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, viselkedési problémákkal küzd, közösségbe való beilleszkedése tovább személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat. Így fejlesztő foglalkoztatásra van igénye, melynek óraszámát a vizsgálatot követően a bizottság határozza meg.

 • Amennyiben felmerül a gyermeknél a sajátos nevelési igény, járási szakértői bizottságunk a gyermek további vizsgálatát kéri. A vizsgálatok dokumentációját továbbküldjük a megyei szakértői bizottságnak. (A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló szintén különleges bánásmódot igényel a mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, beszéd problémái/fogyatékossága, halmozottan fogyatékossága, autizmusspektrum-zavara, súlyos tanulási, figyelmi, vagy magatartásszabályozási zavara miatt.)

Felülvizsgálat

Ha egy gyermek, tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd a szakértői bizottság egy, két vagy három évente, 16 éves koráig felülvizsgálja. Így szakértői véleménye érvényessége is – ezzel összefüggésben – meghatározott, melyet a szakértői vélemény tartalmaz. A felülvizsgálatot a gyermek óvodája, iskolája kezdeményezi.