Készen áll az iskolára?

A kislányom nyáron töltötte az 5. életévét. Ügyes, de rövid ideig tud csak odafigyelni, gyakran változtatja a játékait, az óvónők is jelezték, hogy nem nagyon köti le a figyelmét a gyakorló feladat. Nem szeretném, hogy óvodába menjen, de az óvónők azt mondták, hogy már nem foghatom csak úgy vissza. Mit tudok tenni azért, hogy ne kelljen iskolát kezdenie? Hova fordulhatok?   Enikő

Kedves Enikő!

Valóban, a nemzeti köznevelési törvény jogszabályi változása okán immár 3. esztendeje, hogy a szülő nem dönthet a korábbiaknak megfelelő módon gyermeke beiskolázásának idejéről. Amennyiben azonban Ön nem szeretné, hogy kislánya abban az esztendőben, melyben augusztus 31-ig betölti a 6. életévét iskolába menjen, tudnia kell, hogy indokolt esetben a gyermek a szülő kérelmére és az Oktatási Hivatal ezt támogató döntése alapján további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt.

A szülő 2022. január 18-ig az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) kezdeményezheti gyermeke óvodai nevelésének meghosszabbítását, mely indokoltságát írásos dokumentumokkal (orvosi, pedagógiai, logopédiai véleményekkel stb.) kell alátámasztania. A kéreleműrlap és a kitöltési útmutató 2021. december végétől lesz elérhető az alábbi oldalon: https://ohtan.oh.gov.hu/.

A szülői kérelem benyújtására azonban nincs szükség, ha a Pedagógiai Szakszolgálat szakértői bizottsága a sajátos nevelési igény (SNI), illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség (BTMN) feltárásával összefüggésben (vagyis nem az iskolakészültség megállapítása céljából!) végzett vizsgálat keretében, a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidőn belül (január 18-ig) szakértői véleményében javasolja, hogy a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben részesüljön. Ilyenkor a szakértői véleményt az óvodában kell bemutatni, az óvoda pedig annak alapján berögzíti az óvodában maradás tényét a köznevelés információs rendszerében (KIR).

Fontos tudnia még, hogy a Hivatal a döntését a szülővel határozat formájában közli, a határozat és a Szakértői Bizottság szakértői véleménye egyaránt kötelező érvényű. A szülő nem hagyhatja figyelmen kívül sem a Hivatal határozatát, sem a szakértői bizottság szakértői véleményét, és azzal ellentétes módon nem dönthet úgy, hogy mégis iskolába íratja gyermekét.

Optimális idejű iskolakezdést kívánok!

Csukáné Pleiveisz Éva, gyógypedagógus