Beszédészlelési, beszédértési nehézség

Gyermekemnek beszédészlelési, beszédértési nehézsége van, fejlesztő foglalkozásra jár az óvodában. Otthon mit tudok vele gyakorolni?   Mercédesz

Kedves Mercédesz!

Ha a gyermeke fejlesztő foglalkozásra jár az óvodájában, akkor nagy valószínűséggel jó kezekben van már. Javaslom, hogy konzultáljon a fejlesztést végző szakemberrel, biztos vagyok benne, hogy örülni fog a megkeresésének és hasznos tanácsokkal fog szolgálni Önnek.
De mi is a beszédészlelés?
A beszédészlelés a beszédhangok és beszédhang-kapcsolatok felismerését jelenti. Ennek a készségnek köszönhető, hogy a gyermek megtanulja anyanyelve szavainak hangzását és egyre több új szó felismerésére lesz képes. Az életkornak megfelelő szintű beszédészlelés biztosítja a gyermek számára az anyanyelv megfelelő tanulását, vagyis az artikulációs mozgások elsajátítását, hangsorok, szavak felismerését, a szókincs növelését, új szavak tanulásának képességét, s mindezen kívül, hogy nehézség nélkül tanulhasson meg írni, olvasni, idegen nyelvet elsajátítani.
Jó hírem Önnek, hogy e képesség fejlődésének óvodás korban van a szenzitív időszaka. Azaz ilyenkor sokkal egyszerűbben, könnyebben tudunk segíteni a gyermekeknek, mint később, iskolás korában. Óvodás korban a beszédszervek ügyesítése, a hallás, beszédhallás (hangfelismerés, differenciálás) ügyesítése a legfontosabb. S akkor íme néhány játékötlet, melyek otthon is jól használhatók:

 • környezet hangjainak utánzása (állatok, tárgyak)
 • játék hangszerekkel
 • a gyermek által ismert szavak, szókapcsolatok ismétlése
 • értelmetlen hangsorok ismétlése
 • szóismétlés súgás alapján
 • szógyűjtés különféle szempontok alapján (azonos szótaggal kezdődjön, szerepeljen benne adott beszédhang – eleinte mgh, majd msh)
 • 2 hang megkülönböztetése, „egyforma vagy nem egyforma?”-játék (baba-papa, seb-zseb, doboz-toboz, tenyér-kenyér stb.)
 • hang helyének megtalálása  a szóban (elején, közepén, végén)
 • játék a hangerővel, beszédtempóval, hangmagassággal
 • szókeresők (az utolsó/első hang, az utolsó szótag hiányzik: ceruz_, _adrág, cseresz_)
 • mgh-kat emelünk ki a szóból („milyen állatra gondolok?”: eeá – elefánt, ooá - oroszlán)
 • hangok egybeolvasztásával szavak kitalálása (cs o k i – csoki, m e s e - mese)
 • szavak szótagokra bontása tapsolással, stb.

Hasznos kiadvány lehet még, melyet szeretettel ajánlok: A beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztése óvodásoknak szülők számára c. könyv, melynek szerzője Gósy Mária kiváló nyelvész és fonetikus, a beszédészlelés és –megértés diagnosztikájának és terápiájának nagy tudású szakembere, megalkotója.
Kellemes közös játékot kívánok!

Csukáné Pleiveisz Éva, gyógypedagógus