Nehezen érthető, amit mond

Gyermekem középső csoportos óvodás, 4 éves elmúlt. Sokat beszél, de nehezen értjük a beszédét, mert sok betűt hibásan mond. Mit tehetnénk annak érdekében, hogy szépen ejtse a szavakat?

Anna

 

Kedves Anna!

 

A gyermekeket az óvodába kijáró logopédus 5 évesen felméri a SZÓL-E szűrőeljárással, melynek része az artikuláció vizsgálata is. Megállapítja, hogy mely hangok ejtése hibás, a gyermek rosszul képzi-e ezeket, esetleg más hangot mond-e helyettük. A vizsgálat kiterjed más nyelvi területekre is, mint például a beszédészlelés, emlékezet, grammatikai elemek megértése, használata. A szűrés alapján logopédiai vélemény készül, mely tartalmazza az elmaradásokat, és a logopédiai fejlesztés irányát. Amennyiben logopédiai fejlesztés szükséges, a gyermek az óvodájában, a délelőtt folyamán vesz részt a foglalkozáson.

A leírt logopédiai vizsgálat elvégzéséig javaslom, keressenek fel egy fül-orr-gégész szakorvost, aki a gyermeket megvizsgálva kizárhatja az esetleges fiziológiás okokat, mint például nagy méretű orrmandula, halláscsökkenés.

Szülőként figyeljenek rá, hogy megfelelő, jól érthető beszédtempóban, kellően artikulálva, a gyermekkel szembefordulva beszéljenek. Beszédét ne javítgassák, de gyakran ismételjék meg helyesen ejtve a szavakat. Az artikulációban részt vevő izmokat erősíthetik játékos feladatokkal, pl. puszidobás, arc felfújása, leengedése, mosolygás-csücsörítés váltakoztatása, nyelv fel-le, jobbra-balra irányú mozgatása, csettintés, dalok éneklése lalázással. Az interneten sok játékos feladatra lehet bukkanni. A ritmusos mondókák, dalok is segíthetnek a helyes artikuláció kialakulásában. 

 

Fazekas Andrea

logopédus

kép: https://pixabay.com/hu/photos/gyermek-portr%C3%A9-boldog-sz%C3%B3rakoz%C3%A1s-1260421/