Egyre több helyről hallani, hogy BTMn és SNI gyerekek. Mit jelentenek ezek a rövidítések?

Egyre több helyről hallani, hogy BTMn és SNI gyerekek. Mit jelentenek ezek a rövidítések? Bernadett

Kedves Bernadett!

A 2011. évi CXC. törvény (köznevelési törvény) 4.§ 3. pontja alapján:

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek,”

A tanulási nehézség általában átmeneti jelleggel érinti az iskolai tanulási helyzeteket, például lassabb tempó miatti elmaradás. Általában megszüntethető „normál” pedagógiai eszközökkel, például fokozott fejlesztéssel, korrepetálással, a tanuló megsegítésével. Ezek a problémák legtöbbször már alsó tagozaton megjelennek. Ennek következtében nehezen rögzül a betűismeret, nehézséget okoz az összeolvasás, gyenge a szöveg tartalmi feldolgozása. Nyelvi és grammatikai –helyesírási- hiányosságok is megmutatkoznak, a matematika területén az alapműveletek elvégzése problémákba ütközik, kialakulatlan a gyermekek számolási technikája. A szaktanárok, fejlesztőpedagógus nyújt segítséget a gyermek számára.

A 2011. évi CXC. törvény (köznevelési törvény) 4.§ 25. pontja alapján:

sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,”

Ide tartoznak például az olvasás (diszlexia), az írás (diszgráfia) és a matematika (diszkalkulia) terén jelentkező tanulási zavarok is. Egyes SNI kategóriába tartozó diagnózisokkal a gyermekek, tanulók integrált nevelésben, oktatásban vesznek részt a többségi óvodákban, iskolákban , más diagnózis esetén az integrált intézmény mellett opcionális vagy kizárólagos a szegregált intézményben történő nevelés, oktatás. A sajátos nevelési igényű gyermekek oktatását, fejlesztését többnyire gyógypedagógusok látják el.

 

Söptei Noémi Klaudia

gyógypedagógus

kép: https://pixabay.com/hu/illustrations/vissza-az-iskol%C3%A1ba-abc-einschulung-2629361/