Szakértői vizsgálat

A gyermekem jelenleg 3. osztályos, az iskolája jelezte, hogy baj van az iskolai teljesítményével, pedagógiai szakszolgálathoz küldenek minket. Mi fog ott történni? Köszönöm válaszát! Alexandra

Kedves Alexandra!

A pedagógiai szakszolgálatnál egy komplex szakértői vizsgálaton fognak részt venni, ahol sor kerül gyermeke pszichológiai-gyógypedagógiai vizsgálatára. Az intézmények általában akkor javasolnak szakértői vizsgálatot, ha a gyermek nehezen illeszkedik be kortárscsoportjába, elmaradás mutatkozik a mozgás- és/vagy beszédfejlődésben, ha értelmi fejlődésében általános nehézségek tapasztalhatók, esetleg egyes tantárgyaknál folyamatos sikertelenség fedezhető fel (leginkább olvasás, írás, számolás területén). Ezen nehézségek hátterében valamilyen kognitív- vagy részképesség elmaradása áll. A szakértői vizsgálat célja, hogy feltárja, illetve kizárja az enyhébb tanulási nehézségeket különböző vizsgálatok elvégzésével, komolyabb problémák esetén további vizsgálatokat kezdeményezzen. A vizsgálatra a 15/2013 EMMI rendelet 1. számú mellékletének kitöltésével kerülhet sor, melyet az iskola a szülővel ismertet, valamint mindkét fél aláírásával (az iskola pecséttel is) hitelesít. Vizsgálat csak a szülő egyetértésével indítható el abban az esetben, ha nem ő maga kezdeményezte azt. A beékezett kérelmet követően a szakszolgálat értesíti a szülőt a vizsgálat helyszínéről, pontos időpontjáról. A vizsgálaton készül egy anamnézisfelvétel a szülővel, ahol a gyermek korábbi fejlődését részletesen megbeszélik, megtekintik a meglévő dokumentumokat (pl.: orvosi leletek, iskolai jellemzések, bizonyítványok), megismerik a szülők álláspontját. A pszichológiai vizsgálat során egy teljes intelligenciavizsgálat történik, a gyógypedagógiai vizsgálaton számos kognitív- és részképesség feltárása mellett vizsgáljuk az olvasás, az írás/helyesírás, valamint a matematika terén nyújtott teljesítményt. A vizsgálat szülőkonzultációval zárul, ahol a szakember(ek) ismerteti(k) a szülőkkel a vizsgálati eredményeket, megállapításokat, a diagnózist, a fejlesztési javaslatokat, a szakvélemény várható tartalmát, illetve ha további vizsgálatokra van szükség. A szülők –ha ezzel nem értenek egyet- 15 napig élhetnek fellebbezési jogukkal. Ha elfogadják a szakvéleményt, aláírásukkal hitelesítik azt. Ezt követően a gyermek/tanuló intézménye is kap egy példányt a szakvéleményből, hogy a kötelező fejlesztések megkezdődhessenek, illetve hogy a szakvéleményben foglalt javaslatokat a többségi pedagógusok alkalmazni tudják a gyermekek, tanulók esetében.

 

Söptei Noémi Klaudia

gyógypedagógus

kép: https://pixabay.com/hu/photos/gyerekek-l%C3%A1ny-ceruza-rajz-1093758/